هفته بسیار سرد ولی بی بارش - ترنج ویلا | ToranjVila

هفته بسیار سرد ولی بی بارش

موج بارشی سرد که از روز پنجشنبه وارد کشور ما شده بود بتدریج در حال خروج از مرزهای شرقی کشور می باشد و جای این موج را هوای بسیار سرد و خشک خواهد گرفت.

البته این موج که باعث بارش های بسیار خوب در باند جنوبی و شرقی کشور شده بود رهاورد چندان قابل توجهی برای منطقه ما نداشت و تنها میراث این موج برای شهر ما سرمای استخوان سوز پس از خروج این موج می باشد بنحویکه بامداد یکشنبه ۲۲ دیماه دمای هوا در شهر آبسرد به عدد ۱۶ درجه زیر خواهد رسید که حداقل تا اینجای سال رکورد سرما را خواهد شکست و سردترین شب سال را رقم خواهد زد.

البته این سرما چندان ماندگار نخواهد بود و از روز سه شنبه بتدریج شاهد افزایش دما خواهیم بود ضمن اینکه از نظر بارشی نیز این هفته کاملاً هفته ایی آرام و کم پدیده بوده و بارش چندانی را در شهر آبسرد نخواهیم داشت و اگر بارشی نیز رخ دهد از نوع رگباری و پراکنده و بسیار خفیف و در ارتفاعات خواهد بود.

پیش آگاهی

اگر نقشه های هواشناسی تغییری نداشته باشند از اوائل هفته آینده مجدداً شرائط برای وقوع بارندگی و بارش برف در شهر آبسرد فراهم شد که اطلاع رسانی آن را برای گزارش های بعدی می گذاریم.

کلمه کلیدی خود را وارد کنید