بهترین زمان انتقام - ترنج ویلا | ToranjVila

بهترین زمان انتقام

اظهارات و اقدامات شرورانه و در عین حال نابخردانه دونالد ترامپ، رئیس جمهور روان پریش ایلات متحده آمریکا در طی چند روز گذشته به خوبی نشان دهنده روحیات این یاغی بین المللی می باشد.

دستور مستقیم دونالد ترامپ برای ترور سردار سلیمانی و لفاظی و تهدیدهای ترامپ پس از ارتکاب این جنایت اوضاع را در منطقه غرب آسیا به شدت پیچیده کرده است.

ترامپ در سه سالی که از مدت ریاست جمهوری وی در آمریکا می گذرد نشان داده فردی غیرقابل پیش بینی،روان پریش،جاه طلب و متکبر و در عین حال شرور و خطرناک می باشد و ارتکاب هر جنایتی به دست وی ممکن است.

ترامپ در جدیدترین تهدید خود ایران را به "حمله غیر متناسب نظامی" تهدید کرد و حتی تهدید کرده که به سایت های فرهنگی نیز ممکن است حمله کند که این تهدید برخلاف ضوابط یونسکو می باشد.

که به گمان برخی از کارشناسان ترامپ قصد دارد در آستانه استیضاح خود در سنای آمریکا با ایجاد یک التهاب بزرگ بین المللی و شروع جنگ در منطقه خاورمیانه و غرب آسیا و هدف قراردادن تمام زیرساخت های اقتصادی ایران خود را از خطر استیضاح شدن نجات دهد.

ترامپ موجودی دیوانه و روان پریش با روحیه ائی پلید است که فقط و فقط به خودش فکر می کند و کشتار هزاران بی گناه در ایران و منطقه برای وی کاری بسیار آسان و حتی لذت بخش می باشد.

ترامپ قصد دارد با تحریک ایران به جنگ و ایجاد شرائط فوق العاده جنگی در آمریکا مردم آن کشور را به رای دادن به خود تشویق و یا حتی وادار کند و از سوی دیگر با ایجاد اتحاد بین هم پیمانان غربی و شرقی خود و القای خطر ایران به شورای امنیت شرائط را برای تحریم های گسترده ایران آماده نموده و با محاصره نظمی و اقتصادی ایران و هدف قراردادن زیرساخت های اقتصادی کشور، ملت و دولت ایران را در موضع انفعال قرار دهد.

بدون شک بهترین زمان برای اقدام تلافی جویانه ایران علیه منافع آمریکا در منطقه، روز استیضاح ترامپ در مجلس سنا می باشد چرا که در آن روز اعضاء سنا خواهند فهمید که نتیجه میدان دادن به یک دیوانه شرور چه خواهد بود و مهار نکردن این آدم چه نتایجی را برای آمریکا در بر خواهد داشت…شاید هم سنای آمریکا در همان روز دنیا را از شر این رئیس جمهور جهنمی خلاص کند.

کلمه کلیدی خود را وارد کنید