آزادسازی ۱۶ هزار مترمربع از اراضی کشاورزی در جاده صالح‌آباد محدوده سه راه هاشمک - ترنج ویلا | ToranjVila

آزادسازی 16 هزار مترمربع از اراضی کشاورزی در جاده صالح‌آباد محدوده سه راه هاشمک

اردلانی، مدیر جهاد کشاورزی دماوند در گفتگو با خبرنگاران اعلام داشت:در اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی با همکاری نیروی انتظامی و سایر دستگاه‌های مربوطه نسبت به تخریب ساخت و سازهای غیر مجاز اراضی کشاورزی جاده صالح آباد محدوده [سه راهی]روستای هاشمک اقدام شد.

ایشان در ادامه اظهار داشت:در عملیات انجام شده در مجموع ۱۰ مورد ساخت وساز غیر مجاز تخریب شد، که ۸۵۵ متر طول دیوار تخریب شده است که مجموع مساحت آزادسازی شده به ۱۶هزار مترمربع می‌رسد.

کلمه کلیدی خود را وارد کنید