اصطکاک پنهان/چگونه اتباع خارجی در سکوت شهر آبسرد را به اشغال خود در آوردند - ترنج ویلا | ToranjVila

اصطکاک پنهان/چگونه اتباع خارجی در سکوت شهر آبسرد را به اشغال خود در آوردند

شهر آبسرد دماوند ترکیبی غریب از دو ملت و دو فرهنگ در جغرافیای کوچک یک شهر می باشد،شهر آبسرد بی گمان معجونی ایرانی-افغانی و مصداق عینی همزیستی مسالمت آمیز اتباع دو کشور در کنار یکدیگر می باشد.

در حال حاضر بیش از ۶۰ درصد سکنه دائم این شهر را اتباع خارجی (عموماً افغانی) تشکیل داده و ایرانیان این شهر(اعم از بومی و مهاجر) رقمی کمتر از ۴۰ درصد را شامل می شود.

در حال حاضر شهر آبسرد بواسطه رونق نسبی بخش املاک تبدیل به مقصد مهاجرت بسیاری شهروندان سایر شهرهای دیگر ایران شده که این مهاجران به همراه مهاجران افغان رقمی در حدود ۷۰ درصد جمعیت ساکن شهر را تشکیل می دهند.

از سوی دیگر در حالیکه نرخ زاد و ولد اتباع ایرانی به زحمت به رقم یک و نیم درصد می رسد نرخ زاد و ولد اتباع افغان بیش از ۴ درصد بوده و با توجه به نرخ بالای مهاجرت اتباع افغانی به شهر آبسرد بیم آن می رود که تا کمتر از ۱۰ سال دیگر بیش از ۸۰ درصد جمعیت آبسرد را اتباع افغانی تشکیل دهند.

البته در زمان کنونی بواسطه مرز بندی های غیررسمی تضاد منافع بین اهالی بومی آبسرد و مهاجران افغان بسیار اندک بوده ولی اصطکاک منافع بویژه در بخش مسکن استیجاری و اشتغال بین مهاجران افغان و سایر اتباع ایرانی مهاجر به آبسرد بسیار بالا و در آستانه برخورد شدید می باشد.

ولی نکته نگران کننده در این بین تغییر ماهیت شغلی مهاجران افغان است که در آینده بسیار نزدیک باعث ایجاد اصطکاک بین اهالی بومی آبسرد و مهاجران افغان خواهد شد.

در حال حاضر تقریباً بیش از ۹۵ درصد بخش ساخت و ساز شهر آبسرد در اختیار اتباع افغان می باشد و این مهاجران که تا چند سال پیش صرفاً کارگر ساده روزمزد بودند امروز تبدیل به کارگران فنی و استادکاران ماهر شده اند که خود به تنهائی قادر به اجرای صفر تا صد یک ساختمان بوده و با توجه به در اختیار داشتن نیروی کار ارزان به راحتی می توانند اتباع ایرانی و حتی اهالی بومی آبسرد را از دور رقابت خارج نماید.

از سوی دیگر در برخی از رشته های فنی و خدماتی نظیر تعمیرات لوازم و ماشین آلات نیز اتباع افغان در حال گسترش نفوذ خود در بازار بوده و بسیاری از آنها به عنوان تعمیرکار ماهر در حال سرویس دادن به مشتریان می باشند.

بدین ترتیب اتباع افغان که تا دیروز کارگر ساده بودند امروز تبدیل به استادکار شده اند و تا چند سال دیگر نیز با تقویت بنیه مالی تبدیل به صاحبان سرمایه خواهند شد و آنگاه است که ما شاهد اصطکاک منافع بین ایرانیان و افاغنه خواهیم بود.

فراموش نکنید که انحصار اتباع افغان در ارائه خدمات ساختمانی باعث شده که آنها شرائط را به کارفرمایان ایرانی تحمیل کنند و در آینده نچندان دور در سایر زمینه ها نیز بتوانند دست بالا را گرفته و شرائط خود را به ایرانی ها تحمیل کرده و با توجه به رشد جمعیت بالای اتباع افغانی حتی مانع از سکونت ایرانیان در برخی از محله های شهر آبسرد بشوند و در سکوت شهر آبسرد را به اشغال خود درآورده و آنقدر عرصه را به ایرانیان تنگ کنند که حتی قدیمی ترین ساکنان آبسرد نیز مجبور شوند عطای این شهر را به لقاء آن ببخشند و راهی گیلاوند شوند.

کلمه کلیدی خود را وارد کنید